Prezentacja specjalności

Zapraszamy do studiowania „Biofizyki molekularnej” w ramach kierunku „Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie”.

Pogranicze fizyki, chemii, biologii i medycyny to dynamicznie rozwijający się obszar nauki i zastosowań technologicznych. Biofizyka molekularna obejmuje badania struktur i oddziaływań makrocząsteczek oraz wyjaśnia mechanizmy procesów w układach żywych. Informacje te są niezwykle przydatne w biotechnologii i medycynie, np. przy opracowywaniu metod detekcji określonych molekuł czy monitorowania procesów w organizmach żywych, bądź przy odkrywaniu molekularnych podstaw chorób, opracowywaniu nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych. Jak ważne są takie badania, dowodzi m.in. pandemia COVID-19, z którą aktualnie zmaga się ludzkość.

Wzrastająca rola badań z pogranicza fizyki, chemii, biologii i medycyny zainspirowała Wydział Fizyki do utworzenia w 2009 r. nowego kierunku studiów „Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie”. Unikatowy program specjalności „Biofizyka molekularna” umożliwia interdyscyplinarne kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych od pierwszego roku studiów, z dużą liczbą zajęć laboratoryjnych.

Studenci mogą włączyć się w badania naukowe prowadzone w grupach badawczych (http://www.biogeo.uw.edu.pl/research/index.html), rozwijają zainteresowania w kołach naukowych „Fluorofor” i „Nukleotyd”, publikują i patentują wyniki. Podczas praktyk pracują m. in. w placówkach PAN, Centrum Onkologii i ośrodkach zagranicznych (Erasmus). Uzyskują prestiżowe stypendia i granty. Część absolwentów obroniła już doktoraty.

Studia przygotowują do pracy naukowej, w firmach farmaceutycznych, informatycznych i biotechnologicznych. Chcesz pracować w zespołach interdyscyplinarnych, odkrywać tajemnice życia, poszukiwać nowych leków i terapii? Te studia są dla Ciebie.

Aby dowiedzieć się więcej o specjalności „Biofizyka molekularna”, pobierz prezentację.