Zespołowe projekty studenckie

Wszystkich słuchaczy studiów licencjackich i magisterskich zainteresowanych eksperymentalną i obliczeniową biofizyką molekularną zapraszamy do wykonania „Zespołowego Projektu Studenckiego”.

Zgodnie z programami studiów obowiązującymi od roku akademickiego 2016/2017 studenci muszą zaliczyć:

  • min. 4 ECTS w trakcie studiów I stopnia
  • min. 5 ECTS w trakcie studiów II stopnia

w ramach wykonywania zespołowego projektu.

Zespół może liczyć od trzech do pięciu osób.

Więcej informacji znajdą Państwo w USOS:

Tematy i krótki opis wszystkich proponowanych do wykonania projektów znajdą Państwo na stronie przedmiotu https://sites.google.com/a/uw.edu.pl/zps/.


„Zespołowy Projekt Studencki w ramach przedmiotów” 1100-ZPS(PRZ)
https://usosweb.fuw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=1100-ZPS(PRZ)

Od roku akademickiego 2018/19 wszystkich słuchaczy studiów licencjackich zainteresowanych eksperymentalną i obliczeniową biofizyką molekularną zapraszamy do wykonania „Zespołowego Projektu Studenckiego” (1100-ZPS(PRZ)) w ramach „Pracowni Biofizyki dla Zaawansowanych”.

„Zespołowy Projekt Studencki” wykonywany jest zamiast pierwszego z trzech ćwiczeń niezbędnych do zaliczenia „Pracowni Biofizyki dla Zaawansowanych”.

Zgodnie z sylabusem przedmiotu zespół może liczyć od trzech do pięciu osób, jednak ze względu na specyfikę większości proponowanych na „Pracowni Biofizyki dla Zaawansowanych” projektów optymalna liczebność zespołu to trzy, maksymalnie cztery osoby.

Wszystkie sprawy organizacyjne, w tym wybór tematu projektu przez poszczególne osoby i zespoły, odbywa się pod koniec semestru zimowego, w styczniu.

Na wykonanie projektu przeznaczone są trzy pierwsze tygodnie semestru letniego.

Tematy projektów na dany rok akademicki będą podane w grudniu.

Studentów (lub już sformowane zespoły) zainteresowanych wykonaniem konkretnego, zaproponowanego przez siebie, projektu, prosimy o wcześniejszy kontakt z potencjalnymi opiekunami, aby sprawdzić czy proponowany projekt jest możliwy do zrealizowania.

Listę potencjalnych opiekunów na dany rok akademicki znajdziesz TUTAJ.

Informacje o projektach wykonanych w roku 2018/19 znajdziesz TUTAJ.