Informacje bieżące

Dla licealistów zainteresowanych naukami przyrodniczymi

W listopadzie 2017 Wydział Fizyki uruchomił na Pracowni Biofizyki, Chemii i Biologii Molekularnej zajęcia z biofizyki dla licealistów. Podczas warsztatów, poprzedzonych krótkim wykładem, uczniowie mogą samodzielnie sprawdzić, jak metodami fizyki bada się molekuły i kompleksy molekuł budujące organizmy żywe.
Pierwsze zajęcia pt. „Jak powstają kolory?” odbyły się 9 listopada.
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w takich warsztatach poproś swojego nauczyciela fizyki, biologii lub chemii, aby zarezerwował termin dla Twojej klasy.


Praca dla absolwentów

Nowo powstająca grupa badawcza ogłasza nabór osób zainteresowanych pracą naukową w Środowiskowym Laboratorium Fizyki Biologicznej w Instytucie Fizyki PAN w charakterze doktoranta, w projekcie dotyczącym oddziaływań i dynamiki strukturalnej białek o istotnym stopniu nieuporządkowania. Badania prowadzone będą metodami biofizyki molekularnej, genetyki i biochemii. Projekt przewiduje dwa stypendia doktoranckie w wysokości 3 000 PLN. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Zmiana lokalizacji biur Zakładu Biofizyki

W dniach 16-19 października 2017 biura Zakładu Biofizyki zostały przeniesione do nowej siedziby w budynku Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5. Do chwili przeniesienia laboratoriów, które nastąpi w późniejszym terminie, pracowników i doktorantów Zakładu można będzie zastać w poprzedniej lub nowej lokalizacji.
Nowe lokalizacje biur dostępne są na http://www.fuw.edu.pl/wyszukiwanie-pracownikow.html.


Studenckie Koło Biofizyki Molekularnej „Fluorofor” serdecznie zaprasza na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie, we środę 11 października 2017 r., w nowo otwartej części budynku Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5, w sali B1.44, znanej również jako „Przylądek Horn”. Więcej o spotkaniu i samym Kole możesz przeczytać TUTAJ.


Kolejni absolwenci naszej specjalności

W okresie lipiec-wrzesień 2017 dyplomy licencjata i magistra uzyskało kilkoro studentów specjalności „Biofizyka molekularna”.

Dyplom magistra:

 • Aleksandra Dawidziak, 14 lipca 2017
  „Badanie fałdowania i agregacji białka EGFP (enhanced green fluorescent protein) w funkcji stężenia chlorowodorku guanidyny metodą szybkości sedymentacji”, promotor dr hab. Beata Wielgus-Kutrowska
 • Marta Pilz, 18 lipca 2017
  „Zastosowanie spektroskopii korelacji fluorescencji w badaniu dyfuzji w modelach tkankowych 3D”, promotor dr Krzysztof Krawiec, dr inż. Karina Kwapiszewska
 • Karolina Nasiłowska, 20 lipca 2017
  „Badanie specyficzności substratowej enzymu hNudt16 wobec oligonukleotydów zakończonych strukturą kapu”, promotorzy prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz, dr Elżbieta Bojarska
 • Katarzyna Kantorowska, 18 września 2017
  „Optymalizacja nanocząstek opto-magnetycznych UCNPs&SPIONs@SiO2 o właściwościach up-konwertujących do zastosowań w biologii i medycynie”, promotorzy dr Bożena Sikora, dr Maciej Łukaszewicz
 • Piotr Jarzyna, 27 września 2017
  „Zastosowania technik mikropłytkowych w spektroskopowych i fenotypowych badaniach w środowisku komórkowym”, promotor prof. dr hab. Ryszard Stolarski
 • Joanna Stelmach, 29 września 2017
  „Badanie aktywności enzymatycznej białka Nudt12 względem dinukleotydowych analogów struktury kapu 5′ końca RNA”, promotor dr Maciej Łukaszewicz

Dyplom licencjata:

 • Agata Łuczak, 20 lipca 2017
  „Krystalizacja enzymu E. coli PNP w formie monokryształów odpowiednich do wyznaczenia struktury białka z dyfrakcji promieniowania X na krysztale”, promotor prof. dr hab. Maria Agnieszka Bzowska
 • Paweł Kowalski, 27 lipca 2017
  „Opracowanie nowej metody znakowania fluorescencyjnego końca 3′ mRNA”, promotor dr hab. Jacek Jemielity
 • Małgorzata Jabłońska, 6 września 2017
  „Badania struktury EGFP w środowisku kwaśnym metodą spektroskopii dichroizmu kołowego”, promotor dr hab. Beata Wielgus-Kutrowska

Gratulujemy wszystkim absolwentom !


Witamy serdecznie nowych studentów. Zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego na Wydziale Fizyki, która odbędzie się 3 października 2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5 w auli 0.03. Po inauguracji (około godziny 10.30) studentów specjalności „Biofizyka molekularna” zapraszamy do sali 2.03 na spotkanie informacyjne z opiekunem studiów I stopnia tej specjalności, prof. dr hab. Marią Agnieszką Bzowską oraz opiekunem studiów II stopnia, prof. dr hab. Ryszardem Stolarskim.


„Pracownia Podstaw Biofizyki” 1100-3BB13 dla specjalności „Biofizyka molekularna” – spotkanie organizacyjne

Pierwsze zajęcia „Pracowni Podstaw Biofizyki” odbędą się we środę 4 października 2017, o godzinie 10:00, w sali 1.38, w budynku Pasteura 5. Będzie to spotkanie organizacyjne, na którym omówiony zostanie program i organizacja zajęć Pracowni. Otrzymają Państwo opisy ćwiczeń, które będziecie wykonywać w kolejnym tygodniu. Spotkanie potrwa około godziny. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.


„Wstęp do biofizyki” 1100-1BB05

Pierwszy wykład odbędzie się we czwartek 5 października 2017, o godzinie 13:15, w sali 1.40, w budynku Pasteura 5. Będą to zajęcia wstępne i zakończą się około godziny 14:30.