Historia

Badania w zakresie biofizyki mają długą tradycję na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzone są one w Zakładzie Biofizyki, utworzonym w roku 1965 przez prof. Davida Shugara, najpierw jako Katedra Biofizyki. Zakład Biofizyki UW jest najstarszym tego typu zakładem działającym na wydziale fizyki w Polsce.

Od szeregu lat Zakład Biofizyki kształci studentów specjalności Biofizyka w ramach kierunku Fizyka. Specjalność tę ukończyli między innymi prof. Aleksander Włodawer, prof. Krzysztof Kuczera, prof. Piotr E. Marszałek, prof. Adam Godzik i prof. Andrzej Pohorille, obecnie światowej sławy naukowcy.