O biofizyce na UW

Biofizyka to uznana dziedzina nauk przyrodniczych o wielkich tradycjach. Zajmuje się ona badaniem obiektów biologicznych od pojedynczych molekuł, poprzez struktury subkomórkowe, aż do struktur makroskopowych.

Biofizyka molekularna bada przede wszystkim strukturę i dynamikę biomolekuł, poszukując ilościowej informacji o procesach z ich udziałem. Warsztat biofizyka musi więc obejmować nie tylko podstawy fizyki, matematyki i informatyki, służące do budowy modeli, chemii i genetyki, niezbędne do produkcji zaprojektowanych molekuł i makromolekuł, ale także biologiczne aspekty funkcjonowania badanych obiektów molekularnych. Informacje, których dostarczają badania metodami biofizyki molekularnej są niezwykle przydatne w medycynie, na przykład przy poznawaniu molekularnych podstaw chorób i projektowaniu skutecznych leków.