W roku 2009 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Wydziałowi Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego uprawnienie do prowadzenia studiów na kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie. Nowy interdyscyplinarny kierunek 3-letnich studiów I stopnia został otwarty w roku akademickim 2009/2010.

W październiku 2012 zostały otwarte studia II stopnia.

Wśród specjalności nowego kierunku znajdują się Biofizyka molekularna i Projektowanie molekularne i bioinformatyka. Można je określić wspólnym terminem Biologia fizyczna lub Fizyka biologiczna, nastawione są bowiem na badania obiektów biologicznych metodami fizycznymi i pokrewnymi oraz na opracowywanie nowych metod szukania odpowiedzi na pytania, jakie stawia współczesna biologia i medycyna.

Chcesz wiedzieć wiecej? Przejrzyj materiały na stronie (menu boczne), zapytaj lub zadzwoń (22 55 32 341).